CONSUM ELÈCTRIC

INTRODUCCIÓ

En aquest apartat parlarem sobre com ha afectat el confinament a el consum elèctric al pais. Analitzarem els gràfics de energia renovable i no renovable.

CONSUM ENERGIA RENOVABLE

ABANS I DURANT EL CONFINAMENT

Aquest gràfic ens mostra la quantitat d'electricitat renovable demandada el 12-03-2020, és a dir, abans del confinament. Es va demandar 14.630 MW. L'hora que va tenir més demanda va ser les 20:40.

Aquest gràfic ens mostra la quantitat d'electricitat renovable demandada el 17-04-2020, és a dir, durant el confinament. Es va demandar 14.897 MW. L'hora que va tenir més demanda va ser les 13:30.

CONSUM ENERGIA NO RENOVABLE

ABANS I DURANT EL CONFINAMENT

Aquest gràfic ens mostra la quantitat d'electricitat no renovable  demandada el 12-03-2020, és a dir, abans del confinament. Es va demandar 15.455 MW. L'hora que va tenir més demanda va ser les 20:40.

Aquest gràfic ens mostra la quantitat d'electricitat no renovable demandada el 17-04-2020, és a dir, abans del confinament. Es va demandar 11.089 MW. L'hora que va tenir més demanda va ser les 21:30.

 CONCLUSIÓ

En conclusió durant el confinament hi ha hagut menys demanda d'energia elèctrica. El més segur és que s'hi hagi gastat menys electricitat a causa del tancament de molts establiments, oficines,...